Svenska Postkodlotteriet har anmälts till SPER för sin reklamfilm ”Sommarstugan”. Filmen anses av anmälaren mana till överdrivet spelande samt erbjuda en lösning på finansiella problem vilket skulle strida mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring. SEEM, SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring, har gjort en bedömning av den anmälda reklamen. SEEM har kommit fram till att reklamen inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Anmälaren har anfört att reklamfilmen anspelar på att förlorad egendom, och även till viss mån livsglädje, kan botas genom spel varför reklamfilmen strider mot riktlinjerna. SEEM anser att genomsnittskonsumenten sannolikt inte uppfattar reklamfilmen på det sätt som anmälaren har gjort gällande: ”Även om filmen visserligen visar en äldre kvinna som blir berörd av att hon får en stuga av närstående som hon en gång i tiden inte har kunnat ha kvar finner SEEM att reklamfilmen framförallt ger intryck av omtanke och värme, de två yngre personerna har velat glädja den äldre kvinnan”.

– Det är bra att spelreklam anmäls till oss och prövas. Självreglering och konsumentskydd är grundbultar i vårt arbete. Varje anmälan bidrar till att vi granskar oss själva ännu lite mer, tar vårt ansvar och utvecklar det som behövs, säger Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens Riksorganisation.

Fakta SEEM: SEEM är SPER:s externa och oberoende expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån SPER:s Etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej.

För mer information:

Jenny Nilzon

VD Spelbranschens Riksorganisation

Tfn: 070-540 17 60

www.sper.se/fallningar


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758