”Bra kampanj för spelreklam!”

Föreningen Riksförbundet Spelkontroll (RISK) genomför en kampanj för att anmäla spelreklam. Tips samlas in från allmänheten. RISK vill särskilt få bort spelreklam som riktas till barn och unga, och i övrigt oetisk reklam.

-Det är positivt att frågan uppmärksammas på det här sättet genom en kampanj som engagerar allmänheten. En grundbult för konsumentskyddet är att det är ordning och reda på hur spel marknadsförs. Det är bra om det skickas en signal till myndigheterna att det finns problem som bör åtgärdas.

-En bra åtgärd är att införa ett verkningsfullt främjandeförbud. Det skulle få stopp på stora delar av reklamen för nätcasino från bolag som inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Den reklamen är ofta aggressiv och kan trigga spelproblem.

För mer information:

Maria Lindström, generalsekreterare för SPER

Tfn: 070-320 28 12


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758