Vår styrelse och organisation

Sper är en branschförening där aktörer och företag som sysslar med spel om pengar är medlemmar. Det är medlemmarna som tillsammans sätter den långsiktiga planen för vad som ska prioriteras och vilka branschfrågor som ska drivas. Aktuella frågor är t.ex. hur risken för spelproblem kan minimeras, måttfullheten i spelreklam och vad spelbranschen behöver göra för att få ett ökat förtroende.

Styrelsen

Medlemmarna röstar varje år fram en styrelse, som sedan ansvarar för att de strategiska målen uppfylls. Styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt ytterligare tre till fem ledamöter.

Styrelse 2020/2021

  • Ordförande – Patrik Hofbauer (Svenska Spel)
  • Vice ordförande – Hans Sahlin (Folkspel)
  • Anders Årbrandt (Novamedia Postkodlotteriet)
  • Hans Skarplöth (ATG)
  • Erik Skarp (Bethard)
  • Jonas Lindholm (Kombispel)
  • Lahcene Merzoug (Come On)

Suppleanter:

  • Jonatan Hjort (Miljonlotteriet)
  • Patrick Hämquist (Svebico)

Organisation

Styrelsen tillsätter i sin tur föreningens vd, som sköter det dagliga operativa arbetet. Spers organisation består idag av två personer, som arbetar med att omsätta de strategiska planerna till aktiviteter, samla medlemmarna i olika arbetsgrupper och representera Sper i olika sammanhang.

Jenny Nilzon, Vd

Jenny Nilzon är utbildad marknadsekonom, certifierad i Change Management och styrelsearbete och van att driva förändringsarbeten. Hon har tidigare arbetat som nordisk PR-chef på Panasonic, som vd för Kommunikationsbyrån Bite och i olika ledarpositioner på Novamedia, som driver Postkodlotteriet.

E-post: jenny.nilzon@sper.se
Tel: 070-540 17 60

Jenny Nilzon, Vd

Jenny Nilzon är utbildad marknadsekonom, certifierad i Change Management och van att driva förändrings-arbeten. Hon har tidigare arbetat som nordisk PR-chef på Panasonic, som vd för Kommunikationsbyrån Bite och i olika ledarpositioner på Novamedia, som driver Postkodlotteriet.

E-post: jenny.nilzon@sper.se
Tel: 070-540 17 60

Maria Wennerberg Sedigh, Senior Adviser

Maria Wennerberg Sedigh har mångårig erfarenhet av spelreglering från både Lotteriinspektionen och Finansdepartementet. I över ett års tid var hon med och arbetade fram ett förslag till en ny spellicenslag, som resulterat i att Sverige får en ny spellag den 1 januari 2019.

E-post: mariaws@sper.se
Tel: 070-540 17 22

Maria Wennerberg Sedigh, Senior Adviser

Maria Wennerberg Sedigh har mångårig erfarenhet av spelreglering från både Lotteriinspektionen ( nuvarande Spelinspektionen) och Finansdepartementet. Hon arbetade även i Spellicensutredningen som tog fram förslag till den nya spellag som trädde ikraft den 1 januari 2019.

E-post: mariaws@sper.se
Tel: 070-540 17 22

Arbetsgrupper

En fördel med att vara medlem i Sper är de arbetsgrupper som man har möjlighet att engagera sig i. Experter från medlemsföretagen träffas regelbundet och arbetar med gemensamma projekt och utmaningar.

Erfarenhetsutbytet är något som Spers medlemmar säger sig se som ett av de största värdena med att samlas i en branschorganisation.

Idag finns det sju olika arbetsgrupper inom Sper: spelansvar, marknadsföring, compliance ideella, compliance kommersiella, matchfixning,  penningtvätt och strategi där över 40 personer engagerar sig. Vid behov skapas även andra temporära arbetsgrupper.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758