Nyheter

System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige

Spelmarknaden i Sverige har förändrats de senaste åren. Därför bör regeringen samarbeta över blockgränserna för att hitta ett licenssystem för spel som är långsiktigt och hållbart. Det anser Kulturutskottet, som vill att regeringen sätter igång en utredning om spel. Regeringen bör också arbeta för att ta bort tillståndsplikten eller avgifterna för så kallade LAN-spel. SD reserverar sig mot förslaget om licenssystem. Läs mer om tillkännagivande här