Nyheter

Två nya behandlingar för spelproblem

Centrum för psykiatriforskning i Stockholm startar gratis behandlingar för spelare och anhöriga till spelare

Under våren 2015 påbörjas två studier av behandling för spelare och anhöriga vid Centrum för psykiatriforskning i Stockholm.

Spelfrihet tillsammans, vänder sig till både spelare och anhöriga medan Anhörigstudien enbart vänder sig till anhöriga till personer med spelproblem.

Läs mer här