Vårt uppdrag

En bransch som inte samarbetar blir lätt splittrad och riskerar att inte vara långsiktigt hållbar. En branschorganisation som Sper har möjlighet att samla aktörerna, peka på möjligheter och utmaningar, sätta gemensamma mål och verka för konsumentens bästa.

Eftersom allt pengaspel innehåller en viss risk för problem, är det extra viktigt att vi i branschen samarbetar och lyssnar på signaler från marknaden. Ingen ska behöva få problem eller spela för mycket. Vi belyser dessa utmaningar och samarbetar för att lösa dem.

Spel om pengar är en rolig underhållningsform och så vill vi att det ska vara och uppfattas – ett kul nöje för många!

Konsumentskydd

Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta med en självreglering på toppen – som skapar tydlighet och praxis. Tillsammans med våra medlemmar har vi i över 15 år jobbat med självreglering genom att skapa gemensamma riktlinjer för marknadsföring och spelansvar.

Spers riktlinjer för spelansvar bygger på 4 principer om att Spers medlemmar ska:

  • Erbjuda produkter och åtgärder som är utformade för en trygg och säker spelverksamhet
  • Ge konsumenten korrekt och tydlig information så att den kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande
  • Ge anställda och samarbetspartners kunskap och insikt i att förebygga spelproblem
  • Utgå ifrån, och uppmuntra till, oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel

Spers riktlinjer för spelansvar säger även bl.a. att spelinformation ska vara korrekt och tydlig samt att anställda och samarbetspartners ska ges kunskap och insikt i att förebygga spelproblem. Läs mer här.

Spers riktlinjer för marknadsföring säger bland annat att reklam inte får vara vilseledande, den ska vara måttfull och inte riktas till minderåriga samt inte vara påträngande. Läs mer här.

Förutom riktlinjer för spelansvar och marknadsföring jobbar vi på Sper även för att förbättra spelbranschens totala rykte och öka allmänhetens förtroende. Det gör vi genom att lyssna och ta till oss av kritik som finns, jobba fram idéer för förbättringar och påverka det och dem som behöver blir bättre. Läs mer här.

Vårt uppdrag

En bransch som inte samarbetar blir lätt splittrad och riskerar att inte vara långsiktigt hållbar. En branschorganisation som Sper, har möjlighet att samla aktörerna, peka på möjligheter och utmaningar, sätta gemensamma mål och verka för konsumentens bästa.

Eftersom allt pengaspel innehåller en viss risk för problem, är det extra viktigt att vi i branschen samarbetar och lyssnar på signaler från marknaden. Ingen ska behöva få problem eller spela för mycket. Vi belyser dessa utmaningar och samarbetar för att lösa dem.

Spel om pengar är en rolig underhållningsform och så vill vi att det ska vara och uppfattas – ett kul nöje för många!

Konsumentskydd

Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta med en självreglering på toppen – som skapar tydlighet och praxis. Tillsammans med våra medlemmar har vi i över 15 år jobbat med självreglering genom att skapa gemensamma riktlinjer för marknadsföring och spelansvar.

Spers riktlinjer för spelansvar bygger på 4 principer om att Spers medlemmar ska:

  • Erbjuda produkter och åtgärder som är utformade för en trygg och säker spelverksamhet
  • Ge konsumenten korrekt och tydlig information så att den kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande
  • Ge anställda och samarbetspartners kunskap och insikt i att förebygga spelproblem
  • Utgå ifrån, och uppmuntra till, oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel

Spers riktlinjer för spelansvar säger även bl.a. att spelinformation ska vara korrekt och tydlig samt att anställda och samarbetspartners ska ges kunskap och insikt i att förebygga spelproblem. Läs mer här.

Spers riktlinjer för marknadsföring säger bland annat att reklam inte får vara vilseledande, den ska vara måttfull och inte riktas till minderåriga samt inte vara påträngande. Läs mer här.

Förutom riktlinjer för spelansvar och marknadsföring jobbar vi på Sper även för att förbättra spelbranschens totala rykte och öka allmänhetens förtroende. Det gör vi genom att lyssna och ta till oss av kritik som finns, jobba fram idéer för förbättringar och påverka det och dem som behöver blir bättre. Läs mer här.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758