NYHET! Swedish Gambling Award – ny årlig utmärkelse för en mer hållbar spelbransch.

Vårt uppdrag

En bransch som inte samarbetar blir lätt splittrad och riskerar att inte vara långsiktigt hållbar. En branschorganisation som Sper har möjlighet att samla aktörerna, peka på möjligheter och utmaningar, sätta gemensamma mål och verka för konsumentens bästa.

Eftersom allt pengaspel innehåller en viss risk för problem, är det extra viktigt att vi i branschen samarbetar och lyssnar på signaler från marknaden. Ingen ska behöva få problem eller spela för mycket. Vi belyser dessa utmaningar och samarbetar för att lösa dem.

Spel om pengar är en rolig underhållningsform och så vill vi att det ska vara och uppfattas – ett kul nöje för många!

Konsumentskydd

Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta med en självreglering på toppen – som skapar tydlighet och praxis. Tillsammans med våra medlemmar har vi i över 15 år jobbat med självreglering genom att skapa gemensamma riktlinjer för marknadsföring och spelansvar.

Spers första grunddokument avseende etiska spelansvarsriktlinjer antogs av medlemmarna 2011. Sper gick då i bräschen för arbetet med spelansvar och riktlinjerna har varit en förebild för lagstiftaren i framtagandet av Spellagen (2018:1138). År 2019 gäller spellagen med Omsorgsplikten som en viktig del av spelbolagens spelansvarsarbete och de flesta av Spers gamla riktlinjer återfinns nu i lagstiftning. Det är Spers medlemmar mycket tacksamma för.

Dessa etiska riktlinjer för spelansvar utgör ett komplement till spellagstiftningen. Reglerna omfattar områden som spellagstiftningen inte täcker. För Spers medlemmar är detta viktiga områden.  Läs mer här.

Spers riktlinjer för marknadsföring säger bland annat att reklam inte får vara vilseledande, den ska vara måttfull och inte riktas till minderåriga samt inte vara påträngande. Läs mer här.

Förutom riktlinjer för spelansvar och marknadsföring jobbar vi på Sper även för att förbättra spelbranschens totala rykte och öka allmänhetens förtroende. Det gör vi genom att lyssna och ta till oss av kritik som finns, jobba fram idéer för förbättringar och påverka det och dem som behöver blir bättre. Läs mer här.


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758

Få nyheter från Sper

Få nyheter från Sper


Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Org.nr: 802458-0758